Helse Of Kost logo

Helsekostfaghandel

På nett siden 2003

Fast fraktpris 85,-

Rask ekspedering

Hovedsiden > Blogg > Vannkvalitet og... > Verdens Vanndag

Verdens Vanndag

Verdens Vanndag 22. mars

Verdens Vanndag (World Water Day) ble innstiftet av FNs generalforsamling i kjølvannet av Rio-konferansen om miljø og utvikling i 1992. Verdens Vanndag har fra og med 1993 blitt markert den 22. mars hvert år - over hele verden. Hensikten med Verdens Vanndag er generelt å få økt oppmerksomhet på viktigheten av ferskvann og fremme en bærekraftig forvaltning av ferskvannsressursene i verden. FN utpeker hvert år et tema for Verdens Vanndag.

2019: Leave No One Behind - vann og hygiene til alle

Tema for Verdens Vanndag i 2019 var "Leave No One Behind" - hvordan sikre at "vann og hygiene til alle" blir virkelighet også for marginaliserte grupper.

Temaet handler om FNs bærekraftsmål 6  som har til formål å sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle. Gjennom prinsippet "leave no one behind" ønsker FN å sikre at marginaliserte personer, grupper, regioner eller land ikke faller gjennom bærekraftsmålenes nettverk.

Vann til alle – uansett hvem du er og hvor du er – vann er en fundamental menneskerettighet.

2018: Nature for Water - løsningene finnes i naturen

Tema for Verdens vanndag 2018 var "Nature for Water" - hvordan vi kan bruke naturens egne løsninger for å løse utfordringer knyttet til vann.

Miljøødeleggelser og klimaendringer har ført til en vannkrise i verden. Flom, tørke og vannforurensning blir forsterket når jordsmonn, elver og innsjøer blir ødelagt.

Ødelagte økosystemer påvirker menneskers tilgang til rent vann. I dag lever 2,1 milliarder mennesker uten tilgang til rent drikkevann hjemme. Det har stor innvirkning på helsen og livskvaliteten deres.

Naturens egne løsninger kan løse mange av utfordringene knyttet til vann. Planting av ny skog, og restaurering av våtmark er eksempler på tiltak som kan skape balanse i vannsyklusen, og forbedre menneskers helse og livskvalitet.

2017: Vann og avløpsvann

Temaet for Verdens Vanndag i 2017 var "vann og avløpsvann".

Store mengder med avløpsvann fra hus, industri og jordbruk renner tilbake til naturen uten å bli renset. Dette bidrar til mer forurensning. Ved å behandle og gjenbruke avløpsvannet, kan vi resirkulere og utnytte denne verdifulle ressursen.

 

2016: Vann og arbeidsplasser

Temaet for Verdens Vanndag i 2016 var "vann og arbeidsplasser". Dette temaet ble valgt for å få oppmerksomhet om hvordan nok vann av god kvalitet kan endre arbeidstakeres liv og levebrød - og til og med forvandle samfunn og økonomier.

Rent vann i springen og i naturen er avgjørende for befolkningens helse, for naturmiljø og friluftsopplevelser og for industri og næringsliv. Gode vann- og avløpstjenester er grunnleggende premisser for vekst og utvikling.

 

 

2015: Vann og bærekraftig utvikling

Verdens vannressurser trues av forurensning, klimaendringer og overforbruk. Tema for Verdens Vanndag i 2015 var "vann og bærekraftig utvikling".

Fokusområder:

  • Vann og helse
  • Vann, natur og økosystemer
  • Vann og urbanisering
  • Vann og industri
  • Vann og energi 
  • Vann og mat
  • Vann og likestilling

DIBS - Payments made easy

 ERFARINGER?

Vi hører gjerne fra deg. Klikk her

Ole Johan ( Oslo)

Var på utkikk etter noe som kunne forbedre smaken på vannet og samtidig få vannet kjøligere. Fant en kombinert vannrenser og vannkjøler her og bestilte på mandag. Fikk melding om ankommet Servicepakke allerede på onsdag. Lynrask service! Dessuten: veldig fornøyd med denne lille maskinen, enkel i bruk og gir veldig godt vann - vi bruker nå dette vannet til alt, både som drikkevann, til kaffe og te og til å koke maten i.

Flere kundeerfaringer